Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümlenin ekleneceğine ilişkin yönetmelik değişikliği bugünkü resmî gazetede yayınlanmıştır.

 
“Ancak yük alma talimatları için belirlenen aritmetik ortalama fiyatın ilgili saatin piyasa takas fiyatından düşük olması veya yük atma talimatları için belirlenen aritmetik ortalama fiyatın ilgili saatin piyasa takas fiyatından yüksek olması durumunda ilgili saatin piyasa takas fiyatı, söz konusu talimatlar için uzlaştırma fiyatı olarak kullanılır.”